Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

wilkstepowy
3582 d654 390
Reposted fromryfik ryfik viaprincessconsuela princessconsuela
wilkstepowy
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve vianotperfectgirl notperfectgirl
wilkstepowy
wilkstepowy
9350 809a 390
Reposted frompeper peper viaprincessconsuela princessconsuela
wilkstepowy
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromSandria Sandria vianatalkaaaa natalkaaaa
wilkstepowy
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viabeatlanna beatlanna
wilkstepowy
5460 9afa 390
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

June 23 2015

wilkstepowy
Muszę zwalczyć każdy instynkt, który przyciąga mnie do Ciebie. Kiedy jestem blisko, jestem świadom każdego Twojego oddechu. A kiedy jestem daleko, nawet wiatr w drzwiach przypomina mi o Tobie.
— Reign
Reposted frompensieve pensieve

June 22 2015

wilkstepowy
1726 021a
Reposted bywhynotme whynotme

June 21 2015

wilkstepowy
At the end of the day, there are some things you just can’t help but talk about, some things we just don’t want to hear and some things we say because we can’t be silent any longer. Some things are more than what you say. They’re what you do. Some things you say because there’s no other choice. Some things you keep to yourself. And not too often, but every now and then, some things simply speak for themselves.
— Grey's Anatomy
Reposted bycinnamongirl cinnamongirl

June 19 2015

wilkstepowy
9452 24ee 390
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory

June 17 2015

wilkstepowy
Things falling apart is a kind of testing and also a kind of healing.
— Pema Chodron
Reposted fromstonerr stonerr viabeatlanna beatlanna
wilkstepowy
5358 6255 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaucieknijmi ucieknijmi

June 16 2015

wilkstepowy

June 15 2015

wilkstepowy
8316 c60e 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viakaskowata kaskowata
7842 2df9 390
Reposted fromsouxie souxie viakomplikacja komplikacja

June 07 2015

June 04 2015

wilkstepowy
Reposted fromheima heima
wilkstepowy
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viatedibea tedibea

June 01 2015

wilkstepowy
Reposted fromthenewyork thenewyork
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl