Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

wilkstepowy
1074 3f36 390
Reposted frompollyanna pollyanna viaucieknijmi ucieknijmi
wilkstepowy
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
wilkstepowy
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove vianatory natory
wilkstepowy
2318 716a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
wilkstepowy
wilkstepowy
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"

July 09 2015

wilkstepowy
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
wilkstepowy
8872 d680 390
najlepszy widok z ds6 :)
Reposted byjaskierthebizonMyszkinowareniooooo
wilkstepowy
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viajaskier jaskier

July 07 2015

wilkstepowy
Ludzie demolują życie innym ludziom, ale tylko dlatego, że są przez nich zapraszani i wpuszczani. 
— Jakub Żulczyk.
Reposted fromirresolute irresolute viaunusual unusual
wilkstepowy
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoll oll
wilkstepowy
Czekanie to stan umysłu, polegający na tym, że pragniesz przyszłości, odtrącając teraźniejszość.
Odtrącasz to, co masz, pragniesz zaś tego, czego nie masz.
Jesteś wtedy jak architekt, który nie zwraca uwagi na fundamenty budowli, poświęca natomiast mnóstwo czasu górnym kondygnacjom.
— Eckhart Tolle
Reposted fromnatelle natelle vianotperfectgirl notperfectgirl

July 05 2015

wilkstepowy

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
wilkstepowy
Reposted fromdanzig danzig
wilkstepowy
Wyglądasz prześlicznie, jakby ktoś podłączył ci wtyczkę do szczęścia.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
wilkstepowy
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"

July 03 2015

wilkstepowy
Reposted fromdanzig danzig viajaskier jaskier
wilkstepowy
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl

June 30 2015

wilkstepowy
1511 7eaf 390
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viaczoo czoo
wilkstepowy
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viastellathecat stellathecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...